World Oceans Day World Oceans Day

Bases

L'any 2008, les Nacions Unides va declarar el dia 8 de juny com "Dia Mundial dels Oceans". Aquesta decisió per part de les Nacions Unides va suposar una oportunitat per millorar la comprensió i divulgació dels nostres mars i la vida que alberguen, així com difondre els reptes als quals ens enfrontem en la preservació dels oceans i els seus preuats recursos.

Com a millor entenguem els oceans, millor podrem gestionar la vida i els ecosistemes a la Terra, ja que els mars són els encarregats de regular la temperatura global i produir la meitat de l'oxigen del nostre planeta, així com proporcionar matèries primeres, energia i a més ser l'hàbitat d'un nombre indeterminat d'espècies, que encara estem per descobrir.

Aquest 2016, per celebrar el dia dels oceans, l'Obra Social "la Caixa" i la ICTS SOCIB en el marc del projecte MEDCLIC: el Mediterrani a un clic, han posat en marxa un certamen fotogràfic amb els oceans i el mar com a temàtica central, el "MEDCLIC Oceans Photo Contest". Aquest concurs pretén ser una crida a fotògrafs professionals i persones aficionades d'Espanya per mostrar algunes de les millors imatges sobre els oceans, els seus paisatges, les seves gents i la biodiversitat. Busquem fotografies que inspirin i ens convidin a celebrar la bellesa i la diversitat dels nostres mars i oceans.

L'Obra Social "la Caixa" i la ICTS SOCIB entenem aquest concurs com un mitjà per a la difusió de les obres participants i més concretament com una eina de divulgació i conscienciació sobre la importància de realitzar una gestió sostenible dels oceans, mitjançant la millora del nostre enteniment sobre els mecanismes de funcionament a escala local i global. Aquests avenços en el coneixement només poden aconseguir mitjançant una aposta global per la investigació i el desenvolupament en l'àmbit de l'oceanografia, una aposta que des d'Obra Social "la Caixa" i SOCIB ja vam realitzar quan gestarem el projecte de recerca i divulgació MEDCLIC: el Mediterrani a un clic.

Hi podrà participar qualsevol persona física amb residència a l'estat espanyol, durant el procés d'inscripció es sol·licitarà al participant que faciliti el DNI o NIE a efectes de comprovació de les dades. Les persones menors de 18 anys hauran d'acceptar les bases en una secció especial que se'ls presentarà durant la inscripció (dades del pare/mare o tutors legals), d'altra banda els menors de 18 anys només podran presentar-se a la categories especials "Primària" o "Secundària" segons correspongui, i no podran optar al premi de guanyador absolut, durant la inscripció hauran d'omplir la casella corresponent a "Menors de 18 anys". Els menors de 18 anys sí que podran optar al premi de votació popular.

Les categories es divideixen en cinc, tres categories generals i dues categories destinades als menors d'edat que estiguin cursant primària o secundària. Els menors d'edat hauran de registrar seleccionant durant la fase de registre "Menors de 18 anys" i posteriorment triant la categoria corresponent.

 • Paisatge - Aquesta categoria pretén mostrar la bellesa de la mar a través de paisatges marins inalterats que contemplin el mar i la zona costanera com a objecte central de la composició. No s'acceptaran imatges amb elements humans o creats per l'home.
 • Subaquàtica – S'admetran en aquesta categoria totes les imatges que s'hagin realitzat sota la superfície del mar. En aquesta categoria només s'acceptaran imatges que no continguin elements humans, les imatges que continguin bussejadors/es o altres elements es podran presentar en la categoria “Mare Nostrum”.
 • Mare Nostrum - En aquesta categoria s'han de valorar les imatges que reflecteixin la relació de l'ésser humà amb en l'entorn marí, des d'un punt de vista positiu i sostenible, imatges que ens convidin a gaudir del mar i els seus recursos.
 • Primària – S'admetran a concurs totes les imatges relacionades amb la mar, realitzades per estudiants que estiguin cursant o hagin cursat primària durant el curs escolar 2015/2016.
 • Secundària - S'admetran a concurs totes les imatges relacionades amb la mar, realitzades per estudiants que estiguin cursant o hagin cursat secundària durant el curs escolar 2015/2016.
 • Termini de presentació de les imatges: des del 8 de juny fins el 15 d'agost de el 2016 a les 23:59 hores (hora peninsular).
 • Selecció per part del Jurat dels finalistes i enviament dels arxius originals a petició del Jurat: des del 16 d'agost fins el 23 d'agost del 2016. Es seleccionaran fins a 10 finalistes per cada categoria, és a dir un total de 50 finalistes.
 • Deliberació del Jurat per triar els guanyadors de les diferents categories: des el 24 d'agost al 31 d'agost del 2016. La data límit per a l'enviament dels arxius originals a petició del Jurat es el 31 d'agost, totes aquelles imatges de les que no es disposi de l'arxiu original podran ser descalificades.
 • Votació popular online: Del 24 d'agost al 15 de setembre de 2016. La votació popular es realitzarà entre els finalistes elegits pel jurat en la fase prèvia.
 • Anunci públic dels guanyadors al web del "I MEDCLIC Oceans Photo Contest": els guanyadors s'anunciaran públicament a través del web www.medclicphoto.es el 16 de setembre de 2016. Els participants rebran via e-mail la comunicació de les obres guanyadores .
 • Inauguració de l'exposició al Caixa Fòrum de Palma durant la "Nit de l'Art 2016": es realitzarà una exposició, de les obres seleccionades, al Caixa Fòrum de Palma amb motiu de la "Nit de l'Art 2016".

Cada concursant podrà pujar un total de 3 imatges, una per categoria, a excepció dels menors de 18 anys que podran presentar fins a 3 imatges en la seva categoria especial corresponent. Les imatges hauran de pujar mitjançant l'aplicació web, per tant no s'accepten participacions en un altre format. Només s'accepten fotografies capturades per càmeres digitals de les que es conservi l'arxiu RAW, aquesta regla no s'aplica a les categories primària i secundària. Les imatges han de pujar-se en JPG a 1920 píxels per el costat major, a 72ppp, en perfil de color sRGB, la imatge no pot superar els 2 MB de pes en disc. Les imatges que no reuneixin els requisits de format i espai de color establerts podran ser rebutjades per l'organització.

No es permet la manipulació ni l'alteració digital de les fotografies. Només s'admetran els ajustos que afectin:

 • Correccions globals de to, equilibri del blanc, lluminositat, contrast, saturació de color i ajust d'ombres i llums.
 • Conversió de la imatge a blanc i negre.
 • Enfocament moderat i reducció de soroll digital i gra.
 • Eliminació de vinyetatge, neteja de partícules i correcció de distorsions i aberracions òptiques.
 • Re-enquadrament de la imatge, sempre que el resultat excedeixi els 8 MP sense interpolació, en la imatge original.
 • S'admeten fotografies compostes per exposicions múltiples per crear imatges en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament, sempre que s'hagin pres en la mateixa seqüència.
 • La imatge ha de contenir totes les dades EXIF de la presa (per exemple: data captura, càmera, objectiu, exposició -obertura i velocitat-, valor ISO, etc.)
 • No s'admetran fotografies d'animals ensinistrats ni en captivitat.
 • Les fotografies han d'estar preses durant els últims cinc anys (després de l'1 de gener del 2011)
 • No es permet presentar una mateixa fotografia o una altra molt similar en més d'una categoria.
 • No s'acceptaran imatges premiades en altres concursos nacionals o internacionals, amb premis absoluts o primer premi de categoria.
 • Les fotografies no han de tenir marcs, vores, marques d'aigua ni peus de foto.
 • Cada imatge ha d'anar acompanyada d'una llegenda, que ha de contenir la descripció de la imatge i la localització.

El codi ètic d'aquest concurs es basa en el decàleg d'AEFONA.

S'atorgarà un premi absolut "I MEDCLIC Oceans Photo Contest", un premi al guanyador de categoria general (majors de 18 anys), un premi al guanyador de la votació popular en línia, un premi especial a cadascuna de les categoria de "Primària" i "Secundària" i una menció d'honor per a cadascuna de les categories del concurs.

 • Premi Absolut "I MEDCLIC Oceans Photo Contest": 2000 € + Diploma
 • Primer Premi Categories Generals: 300 € + Diploma
 • Premi Votació Popular: 150 € + Diploma
 • Primer Premi Primària: Material Fotogràfic + Diploma
 • Primer Premi Secundària: Material Fotogràfic + Diploma
 • Mencions d'Honor: Diploma

L'organització del concurs es posarà en contacte amb els guanyadors per informar, gestionar i lliurar els premis, i es reserva el dret d'organitzar un acte públic per a l'exposició de les obres que es consideri oportunes, en algunes de les seus de les entitats organitzadores .

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d'autor de les fotografies i es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge. La Fundació Bancària "la Caixa" i la ICTS SOCIB, no es fan responsables dels perjudicis que pogués implicar l'incompliment de l'anterior garantia, i pot exercir les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats per les mateixes.

De conformitat amb el que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual, els participants premiats i finalistes, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a la Fundació Bancària "la Caixa" i la ICTS SOCIB, amb caràcter no exclusiu, en l'àmbit mundial, els drets d'explotació d'aquestes imatges. Aquests drets comprenen l'ús de les imatges sense fins lucratius, podent la Fundació Bancària "la Caixa" i la ICTS SOCIB, lliurement i sense contraprestació econòmica, procedir a la seva reproducció, distribució, comunicació publica i transformació en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o no en l'actualitat, sempre en relació amb el projecte d'investigació i divulgació MEDCLIC.

La Fundació Bancària "la Caixa" i la ICTS SOCIB, podran utilitzar, sempre esmentant la seva autoria i sense cap contraprestació econòmica, les imatges premiades i finalistes de www.medclicphoto.es, per a la seva exhibició o utilització en altres webs, repositoris digitals, exposicions, materials divulgatius i promoció del propi concurs en edicions posteriors, incloent a més altres activitats pròpies de les entitats organitzadores realitzades en compliment dels seus objectius generals d'educació, divulgació i promoció de l'activitat científica.

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades durant el registre i inscripció al concurs, seran incloses en un fitxer del qual és titular el Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears, d'ara endavant SOCIB, la finalitat és la gestió d'activitats relacionades amb la promoció, difusió i divulgació de les ciències marines i l'oceanografia, tenint com únics destinataris als membres encarregats de l'organització d'aquestes activitats.

Totes les dades contingudes en el formulari han de ser emplenats de manera obligatòria. En cas de no fer-se així, la inscripció serà desestimada i les dades esborrats de manera immediata. L'emplenament del formulari electrònic implica la inscripció en el concurs i l'acceptació de les bases del mateix.

Totes les dades emplenades durant el registre i participació al web www.medclicphoto.es, seran tractades en compliment de les finalitats detallades en les bases del present concurs amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació segons la Llei de Protecció de Dades.

Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la ICTS SOCIB, per vida postal a la següent adreça: MEDCLIC - ICTS SOCIB - Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears. Parell Bit, Edifici Naorte, Bloc A, 2a planta, pta. 3, Palma de Mallorca, o remetent un correu electrònic a concurso@medclicphoto.es

D'acord amb el que estableix el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i sent alguns dels participants, menors d'edat, l'autorització per participar en el concurs ha de ser atorgada pels seus pares o tutors legals. En el present cas, el tractament de les dades ha de ser expressament autoritzat per aquests i, per aquest motiu, se sol·liciten determinades dades tant del pare / mare o tutor legal. En cas necessari, aquestes dades podran ser verificats per l'organització.

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d'aquestes bases i de la decisió inapel·lable del jurat. L'organització podrà resoldre qualsevol cas no previst en les mateixes.

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre aquestes bases o aspectes relacionats amb la participació en aquest concurs, es pot adreçar un mail a concurso@medclicphoto.es.